Hieronder vind u de partners die actief zijn in en rond park Matilo.

Matilo buurthuis

Samen met inwoners, partners, vrijwilligers en de gemeente bouwt Incluzio Leiden aan een Leidse samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Zo maken we van elke buurt een betere buurt. In de wijken Meerburg en Roomburg kunt u hiervoor terecht in buurthuis Matilo.

Camperplaats ‘De Limes’

Een mooie en rustig gelegen camperplaats die grenst aan park Matilo. Wilt u in Leiden overnachten op de oude limes dan kunt u daarvoor bij ons terecht.

Scouting

Deze scoutinggroep is na een aantal jaar opgedoekt geweest te zijn in 1980 opnieuw opgericht. De vereniging biedt de jeugd van jong tot oud, elk weekend weer een heleboel afwisselende, creatieve, spannende en leerzame activiteiten.

Handboogvereniging Sagittatus

Deze vereniging heeft het handboogschieten weer teruggebracht in Fort Matilo. Romeinen of Batavieren komt u hier niet meer tegen, maar op deze mooie historische locatie wordt nu wel weer wekelijks met (historische) bogen geschoten.

Leidse Wijnvereniging Matilo

In Leiden bestaat sinds 2011 de wijnvereniging Matilo met een eigen stadswijngaard. Is dat wel mogelijk, om in het westen van het land een stadswijngaard te ontwikkelen en samen met stadsgenoten een actieve wijnvereniging op te richten? Kunnen wijkbewoners worden geënthousiasmeerd om met de druiven uit de eigen tuin, door samenwerking, een goede wijn te maken?

Stadstuinen

Door een burgerinitiatief werd het plan opgevat om de volkstuinen, die in het noordelijke gedeelte liggen, onderdeel van het toekomstige park te laten uitmaken. De gemeente heeft het voorstel overgenomen en een plan ontworpen. De opzet van de tuinen zal echter veranderen. De percelen zullen kleiner worden en de nadruk zal liggen op biodiversiteit en onderlinge communicatie. Vrijwilligers namen de organisatie voor het nieuwe tuincomplex op zich en richtten de Stichting Stadstuinen Leiden op. Als de werkzaamheden van de gemeente zijn afgerond wordt het complex overgedragen aan de stichting die het beheer over zal nemen.

Schooltuinen

Een eiland met schooltuintjes voor kinderen, een loods met activiteiten voor jong en oud, speeltoestellen geheel in Romeinse stijl en een parkgedeelte om heerlijk in te wandelen of te picknicken.

Wijkvereniging Roomburg & Meerburg

Deze 2 wijkverenigingen zijn actief in de 2 wijken waartussen park Matilo gelegen is. Zij werken steeds meer samen. Kijk voor meer informatie en activiteiten op de gezamenlijke website.

Bredeschool ‘De Arcade’

De Arcade is dé plek, centraal in de wijk, voor onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd… De Arcade, Brede School in Roomburg Leiden, is een heel leuke Brede School met een gedegen binnen-en buitenschools aanbod en ruimte voor wijkactiviteiten.

Geocaching

In park Matilo is ook een geocaching gemaakt. Meer daarover is hier te vinden.