Metalen keerwand in park Matilo geeft aan waar het kanaal van Corbulo ooit heeft gelopen. Foto: Buro JP
Waterput beschoeid met een Romeinse wijnton met onderin een groot aantal dakpannen. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Dakpan met stempel van de afkorting van het 15e Cohors Voluntariorum gevonden in de vicus in Roomburg. Foto: Henk Snaterse
Een van de stempels met de afkorting van de Classis Germanica Pia Fidelis (De Nederrijnse vloot) gevonden in Roomburg. Foto: Henk Snaterse

Dakpannen

Langs het kanaal bij Matilo liggen pannenbakkerijen. Dit kunnen we afleiden uit de grote hoeveelheden misbaksels en halffabricaten die er in Matilo gevonden zijn. Hier worden dakpannen geproduceerd voor eigen gebruik en misschien zelfs voor de export De dakpannen die in Matilo zijn gemaakt, dragen een stempel met de afkorting voor het 15e Cohort Volentarium.
Voor de bouw van Matilo zijn niet alleen lokaal geproduceerde dakpannen gebruikt. Er zijn ook dakpannen uit de grote pannenbakkerijen op de Holdeurn bij Nijmegen en uit Xanten in Duitsland aangevoerd. Andere dakpannen dragen het stempel van de Romeinse militaire vloot aan de Rijngrens: de Classis Germanica. Dit soort stempels komen we normaal tegen op plekken waar de vloot bases of steunpunten heeft, zoals in Forum Hadriani (tegenwoordig Voorburg) en in Katwijk, een ander strategisch punt aan de monding van de Rijn. Of dit betekent dat de vloot de taak heeft om het kanaal van Corbulo te onderhouden en te bewaken… Dat weten we (nog) niet.

Meer informatie: zie Navis Fluviatilis | Platbodem >

^ Naar boven


Archeologisch Park Matilo

Tussen de wijken Roomburg en Meerburg in Leiden ligt Archeologisch Park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd: castellum Matilo. Dat ligt nu onder het park verborgen. Deze archeologische schatkamer is al in 1976 tot rijksmonument verklaard. In afwachting van betere archeologische technieken blijft alles voorlopig onder de grond. Om toch iets van het Romeinse verleden zichtbaar te maken, is een park aangelegd.
Middelpunt is het fort. De hoge aarden wallen met wachttorens wekken het tot leven. Over de Limesweg stap je er zo binnen. Behalve het fort en de Limesweg zijn er nog drie andere sferen die verwijzen naar het leven in en om Matilo. De lappendeken van moestuintjes verbeeldt het ooit zo grillige krekenlandschap van de Rijn. IJzeren keerwanden markeren de oevers van het kanaal van Corbulo. De afwisseling aan de kant van Roomburg doet denken aan het bruisende karakter van het kampdorp daar.
Tientallen berkenbomen verbinden de verschillende sferen met elkaar. Ze roepen herinneringen op aan het oude moerasbos. In dit Hollandse landschap plaatsen de Romeinen op strategische plekken tamme kastanjes. Die staan nu ook bij enkele kruispunten van de Limesweg in het park.

Het verhaal van Matilo
Iedereen kijkt anders. De Cananefaten, toen de bewoners van onze streek, hebben vooral oog voor hun directe omgeving. Ze maken gebruik van de natuur zoals die is. De Romeinen doen dat heel anders. Zij richten hun blik op de horizon en zetten het landschap naar hun hand. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in Matilo. Net als in onze samenleving nu nemen zij elkaars gewoontes over en leren ze anders kijken.

De beelden in het park vertellen het verhaal van de Romeinen in Matilo. Over wat ze in onze streek aantreffen, wat ze toevoegen en veranderen en ook wat ze van de lokale bevolking overnemen. Deze website geeft verdere achtergrondinformatie over de Romeinen en de Cananefaten, over het park en het archeologische rijksmonument dat eronder verborgen ligt. En niet te vergeten over de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan.