Omgeklapte palenrij waarmee de Romeinen de over van het kanaal van Corbulo verstevigden. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Moestuinen in Park Matilo. Foto: Buro JP

Nederzettingen

Voor de komst van de Romeinen bestaat de bewoning in onze streek uit kleine eenheden van één of twee boerderijen met daaromheen akkers en weidegronden. Rondom Leiden woont de lokale bevolking voornamelijk aan de oevers van de zijrivieren en niet direct aan de Rijn zelf. De Rijn treedt namelijk regelmatig buiten zijn oevers.
Met de komst van de Romeinen verandert er veel in het landschap. Zij vestigen zich juist wel pal langs de Rijn. De strakke infrastructuur rond en tussen de forten maakt het landschap veel toegankelijker. Rond de castella ontstaan grotere nederzettingen (vici).
Ook buiten de vici zijn er veranderingen zichtbaar voor de lokale bevolking. Omdat het gebied door de vaarroute en de doorgaande weg veel beter bereikbaar wordt, komen er steeds meer mensen langs het Corbulo-kanaal wonen. De bebouwing begint bij de Rijn en loopt door tot over de strandwal bij Voorschoten.

Meer informatie zie: Steur | Sturio >

^ Naar boven


Archeologisch Park Matilo

Tussen de wijken Roomburg en Meerburg in Leiden ligt Archeologisch Park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd: castellum Matilo. Dat ligt nu onder het park verborgen. Deze archeologische schatkamer is al in 1976 tot rijksmonument verklaard. In afwachting van betere archeologische technieken blijft alles voorlopig onder de grond. Om toch iets van het Romeinse verleden zichtbaar te maken, is een park aangelegd.
Middelpunt is het fort. De hoge aarden wallen met wachttorens wekken het tot leven. Over de Limesweg stap je er zo binnen. Behalve het fort en de Limesweg zijn er nog drie andere sferen die verwijzen naar het leven in en om Matilo. De lappendeken van moestuintjes verbeeldt het ooit zo grillige krekenlandschap van de Rijn. IJzeren keerwanden markeren de oevers van het kanaal van Corbulo. De afwisseling aan de kant van Roomburg doet denken aan het bruisende karakter van het kampdorp daar.
Tientallen berkenbomen verbinden de verschillende sferen met elkaar. Ze roepen herinneringen op aan het oude moerasbos. In dit Hollandse landschap plaatsen de Romeinen op strategische plekken tamme kastanjes. Die staan nu ook bij enkele kruispunten van de Limesweg in het park.

Het verhaal van Matilo
Iedereen kijkt anders. De Cananefaten, toen de bewoners van onze streek, hebben vooral oog voor hun directe omgeving. Ze maken gebruik van de natuur zoals die is. De Romeinen doen dat heel anders. Zij richten hun blik op de horizon en zetten het landschap naar hun hand. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in Matilo. Net als in onze samenleving nu nemen zij elkaars gewoontes over en leren ze anders kijken.

De beelden in het park vertellen het verhaal van de Romeinen in Matilo. Over wat ze in onze streek aantreffen, wat ze toevoegen en veranderen en ook wat ze van de lokale bevolking overnemen. Deze website geeft verdere achtergrondinformatie over de Romeinen en de Cananefaten, over het park en het archeologische rijksmonument dat eronder verborgen ligt. En niet te vergeten over de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan.