Handgevormd aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden in Roomburg. Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken, Wilbert Devilee
Aardewerk en andere vondsten uit inheemse nederzettingen in de omgeving van Leiden. Foto: Henk Snaterse

Aardewerk

Scherven vertellen een archeoloog veel. Zo geeft het aardewerk van Matilo ons informatie over het leven in de vicus. In vergelijking met de plattelandsbevolking beschikken de dorpelingen in de vicus over een groter assortiment aan Romeinse gebruiksvoorwerpen. Het servies, het keukengerei en de voorraadvaten zijn overwegend Romeins van vorm. Vooral het aardewerk in het noordelijke deel van de vicus wijst erop dat hier een soort provinciaal-Romeinse middenklasse leeft van kleine handwerkslieden en handelaren. Echt rijk zijn deze mensen niet, maar deze groep volgt wel een steeds meer Romeins aandoende levensstijl. Ze beschikken bijvoorbeeld over luxe Romeins aardewerk, terra sigillata. In het zuidelijke deel van het kampdorp, waar kleine boerderijen staan, gebruiken de bewoners meer lokaal aardewerk. Dat aardewerk is met de hand gevormd en vrij zacht gebakken. Het is veel eenvoudiger dan het industriƫle aardewerk van de Romeinen.

Meer informatie: zie Lucerna | Olielamp >

^ Naar boven


Archeologisch Park Matilo

Tussen de wijken Roomburg en Meerburg in Leiden ligt Archeologisch Park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd: castellum Matilo. Dat ligt nu onder het park verborgen. Deze archeologische schatkamer is al in 1976 tot rijksmonument verklaard. In afwachting van betere archeologische technieken blijft alles voorlopig onder de grond. Om toch iets van het Romeinse verleden zichtbaar te maken, is een park aangelegd.
Middelpunt is het fort. De hoge aarden wallen met wachttorens wekken het tot leven. Over de Limesweg stap je er zo binnen. Behalve het fort en de Limesweg zijn er nog drie andere sferen die verwijzen naar het leven in en om Matilo. De lappendeken van moestuintjes verbeeldt het ooit zo grillige krekenlandschap van de Rijn. IJzeren keerwanden markeren de oevers van het kanaal van Corbulo. De afwisseling aan de kant van Roomburg doet denken aan het bruisende karakter van het kampdorp daar.
Tientallen berkenbomen verbinden de verschillende sferen met elkaar. Ze roepen herinneringen op aan het oude moerasbos. In dit Hollandse landschap plaatsen de Romeinen op strategische plekken tamme kastanjes. Die staan nu ook bij enkele kruispunten van de Limesweg in het park.

Het verhaal van Matilo
Iedereen kijkt anders. De Cananefaten, toen de bewoners van onze streek, hebben vooral oog voor hun directe omgeving. Ze maken gebruik van de natuur zoals die is. De Romeinen doen dat heel anders. Zij richten hun blik op de horizon en zetten het landschap naar hun hand. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in Matilo. Net als in onze samenleving nu nemen zij elkaars gewoontes over en leren ze anders kijken.

De beelden in het park vertellen het verhaal van de Romeinen in Matilo. Over wat ze in onze streek aantreffen, wat ze toevoegen en veranderen en ook wat ze van de lokale bevolking overnemen. Deze website geeft verdere achtergrondinformatie over de Romeinen en de Cananefaten, over het park en het archeologische rijksmonument dat eronder verborgen ligt. En niet te vergeten over de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan.