Vrijwel complete amfoor, die diende voor het transport van vissaus, aangetroffen in een greppel in de vicus in Roomburg. Foto: Henk Snaterse
Romeins vrachtschip, aangetroffen in de bedding van de Rijn ter hoogte van de Meern, Utrecht. Vergelijkbare schepen meerden aan in Matilo. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Platbodem

Dat is nog eens een bijzondere vondst! In 1912 vinden archeologen in het kanaal van Corbulo ter hoogte van Matilo de resten van een Romeins vaartuig. Het schip is helaas helemaal verteerd. Pas in 1960 wordt de vondst van dit schip gekoppeld aan de aanwezigheid van een Romeins fort op deze plek. Later komen er meer Romeinse vrachtschepen uit de bedding van de Rijn en zijriviertjes tevoorschijn. Beter bewaarde exemplaren zijn aangetroffen bij castellum Vechten, Zwammerdam, de Meern en Woerden.
De Romeinse schepen die in Nederland zijn gevonden zijn platbodems. Vrachtschepen die de Romeinen gebruiken om goederen en levensmiddelen te vervoeren over de grote waterwegen. Zo bevoorraden ze ook de Rijnforten. Het lijkt erop dat oude schepen vaak door Romeinen zijn afgezonken om de oevers en kades in de buurt van castella te versterken. Slechts bij enkele gevonden schepen is er sprake van een ongeval.

Replica van Romeinse platbodem in park Matilo. Foto: Buro JP

Replica

De houten boot die in park Matilo naast de houten brug ligt, is geen opgegraven Romeinse platbodem. Het is een replica. Stichting Bouwloods Utrecht heeft hem gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op het Romeinse schip dat bij de Meern in Utrecht is vergaan. Met zulke schepen meren de Romeinen ook in Matilo aan. Alleen is de replica ongeveer de helft kleiner.

Meer informatie: zie Lucerna | Olielamp >

^ Naar boven

Archeologisch Park Matilo

Tussen de wijken Roomburg en Meerburg in Leiden ligt Archeologisch Park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd: castellum Matilo. Dat ligt nu onder het park verborgen. Deze archeologische schatkamer is al in 1976 tot rijksmonument verklaard. In afwachting van betere archeologische technieken blijft alles voorlopig onder de grond. Om toch iets van het Romeinse verleden zichtbaar te maken, is een park aangelegd.
Middelpunt is het fort. De hoge aarden wallen met wachttorens wekken het tot leven. Over de Limesweg stap je er zo binnen. Behalve het fort en de Limesweg zijn er nog drie andere sferen die verwijzen naar het leven in en om Matilo. De lappendeken van moestuintjes verbeeldt het ooit zo grillige krekenlandschap van de Rijn. IJzeren keerwanden markeren de oevers van het kanaal van Corbulo. De afwisseling aan de kant van Roomburg doet denken aan het bruisende karakter van het kampdorp daar.
Tientallen berkenbomen verbinden de verschillende sferen met elkaar. Ze roepen herinneringen op aan het oude moerasbos. In dit Hollandse landschap plaatsen de Romeinen op strategische plekken tamme kastanjes. Die staan nu ook bij enkele kruispunten van de Limesweg in het park.

Het verhaal van Matilo
Iedereen kijkt anders. De Cananefaten, toen de bewoners van onze streek, hebben vooral oog voor hun directe omgeving. Ze maken gebruik van de natuur zoals die is. De Romeinen doen dat heel anders. Zij richten hun blik op de horizon en zetten het landschap naar hun hand. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in Matilo. Net als in onze samenleving nu nemen zij elkaars gewoontes over en leren ze anders kijken.

De beelden in het park vertellen het verhaal van de Romeinen in Matilo. Over wat ze in onze streek aantreffen, wat ze toevoegen en veranderen en ook wat ze van de lokale bevolking overnemen. Deze website geeft verdere achtergrondinformatie over de Romeinen en de Cananefaten, over het park en het archeologische rijksmonument dat eronder verborgen ligt. En niet te vergeten over de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan.