Houten schrijfplankje en twee graveerstiften (stili). Met de platte kant van de stilus kun je schrijffouten in de waslaag uitwissen. Foto: Henk Snaterse

Schrijfplankje

De Romeinen introduceren veel nieuwe dingen in ons land. Eén van de belangrijkste is het schrift. De Romeinen schrijven met een inktpen op papyrus, perkament, of op dunne vellen van boombast, maar ook met een graveerstift op een houten schrijfplankje. Op zo’n plankje voorzien van een laag was, kun je met een graveerstift tekst krassen. Doordat het plankje licht van kleur is en de was donker, is dat leesbaar. Een fout is gemakkelijk uit te wissen. Met de platte achterkant van de graveerstift strijk je de waslaag weer glad. Door het schrijfplankje dicht te klappen en te verzegelen, weet je zeker dat alleen diegene voor wie de brief bestemd is hem leest.
In Matilo zijn veel graveerstiften teruggevonden en er is zelfs een bijna compleet schrijfplankje uit de grond gekomen. De schrijfplankjes zijn belangrijk voor de militaire communicatie. Vrijwel dagelijks versturen de Romeinen berichten tussen de verschillende militaire posten.

Meer informatie: zie Ballista | Katapult >

^ Naar boven


Archeologisch Park Matilo

Tussen de wijken Roomburg en Meerburg in Leiden ligt Archeologisch Park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd: castellum Matilo. Dat ligt nu onder het park verborgen. Deze archeologische schatkamer is al in 1976 tot rijksmonument verklaard. In afwachting van betere archeologische technieken blijft alles voorlopig onder de grond. Om toch iets van het Romeinse verleden zichtbaar te maken, is een park aangelegd.
Middelpunt is het fort. De hoge aarden wallen met wachttorens wekken het tot leven. Over de Limesweg stap je er zo binnen. Behalve het fort en de Limesweg zijn er nog drie andere sferen die verwijzen naar het leven in en om Matilo. De lappendeken van moestuintjes verbeeldt het ooit zo grillige krekenlandschap van de Rijn. IJzeren keerwanden markeren de oevers van het kanaal van Corbulo. De afwisseling aan de kant van Roomburg doet denken aan het bruisende karakter van het kampdorp daar.
Tientallen berkenbomen verbinden de verschillende sferen met elkaar. Ze roepen herinneringen op aan het oude moerasbos. In dit Hollandse landschap plaatsen de Romeinen op strategische plekken tamme kastanjes. Die staan nu ook bij enkele kruispunten van de Limesweg in het park.

Het verhaal van Matilo
Iedereen kijkt anders. De Cananefaten, toen de bewoners van onze streek, hebben vooral oog voor hun directe omgeving. Ze maken gebruik van de natuur zoals die is. De Romeinen doen dat heel anders. Zij richten hun blik op de horizon en zetten het landschap naar hun hand. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in Matilo. Net als in onze samenleving nu nemen zij elkaars gewoontes over en leren ze anders kijken.

De beelden in het park vertellen het verhaal van de Romeinen in Matilo. Over wat ze in onze streek aantreffen, wat ze toevoegen en veranderen en ook wat ze van de lokale bevolking overnemen. Deze website geeft verdere achtergrondinformatie over de Romeinen en de Cananefaten, over het park en het archeologische rijksmonument dat eronder verborgen ligt. En niet te vergeten over de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan.