Havis Fluviatilis | Platbodem

^ Naar boven

Het landschap in de omgeving van Leiden kort voor het begin van onze jaartelling, met vindplaatsen uit de ijzertijd. Kaart: Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie BV, drs. R. Schrijvers

De Rijn

^ Naar boven

Transport

Romeins vrachtschip, aangetroffen in de bedding van de Rijn ter hoogte van de Meern, Utrecht. Vergelijkbare schepen meerden aan in Matilo. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Platbodem

^ Naar boven

Militaire steunpunten, stamgebieden en bestuursdistricten langs de limes. Kaart: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

De limes (grens)

^ Naar boven

Het Romeinse Rijk

Impressie van de situatie rond Matilo rond het midden van de 2e eeuw. Tekening: Carl van Hees

Castellum

^ Naar boven

Archeologisch Park Matilo

Tussen de wijken Roomburg en Meerburg in Leiden ligt Archeologisch Park Matilo. In het begin van onze jaartelling hebben de Romeinen hier een fort gebouwd: castellum Matilo. Dat ligt nu onder het park verborgen. Deze archeologische schatkamer is al in 1976 tot rijksmonument verklaard. In afwachting van betere archeologische technieken blijft alles voorlopig onder de grond. Om toch iets van het Romeinse verleden zichtbaar te maken, is een park aangelegd.
Middelpunt is het fort. De hoge aarden wallen met wachttorens wekken het tot leven. Over de Limesweg stap je er zo binnen. Behalve het fort en de Limesweg zijn er nog drie andere sferen die verwijzen naar het leven in en om Matilo. De lappendeken van moestuintjes verbeeldt het ooit zo grillige krekenlandschap van de Rijn. IJzeren keerwanden markeren de oevers van het kanaal van Corbulo. De afwisseling aan de kant van Roomburg doet denken aan het bruisende karakter van het kampdorp daar.
Tientallen berkenbomen verbinden de verschillende sferen met elkaar. Ze roepen herinneringen op aan het oude moerasbos. In dit Hollandse landschap plaatsen de Romeinen op strategische plekken tamme kastanjes. Die staan nu ook bij enkele kruispunten van de Limesweg in het park.

Het verhaal van Matilo
Iedereen kijkt anders. De Cananefaten, toen de bewoners van onze streek, hebben vooral oog voor hun directe omgeving. Ze maken gebruik van de natuur zoals die is. De Romeinen doen dat heel anders. Zij richten hun blik op de horizon en zetten het landschap naar hun hand. Deze twee werelden ontmoeten elkaar in Matilo. Net als in onze samenleving nu nemen zij elkaars gewoontes over en leren ze anders kijken.

De beelden in het park vertellen het verhaal van de Romeinen in Matilo. Over wat ze in onze streek aantreffen, wat ze toevoegen en veranderen en ook wat ze van de lokale bevolking overnemen. Deze website geeft verdere achtergrondinformatie over de Romeinen en de Cananefaten, over het park en het archeologische rijksmonument dat eronder verborgen ligt. En niet te vergeten over de vondsten die bij opgravingen zijn gedaan.