Park Matilo maakt onderdeel uit van de Limes (de Noordgrens van het Romeinse Rijk). Er zijn geweldige Podcasts beschikbaar: DE LIMES LEEFT: over mensen met liefde voor de Romeinse Limes.
Zo is er bij voorbeeld één over het Kanaal van Corbulo. Dit kanaal is gegraven door de soldaten van generaal Corbulo en het was de verbinding tussen de Rijn en de Maas. Bij Park Matilo zijn restanten van het kanaal te zien.