Op 5 september 2014 is Park Matilo geopend met een prachtig optreden van het Leidse theatergezelschap De Veenfabriek. De gemeente Leiden heeft met deze opening haar voorlopige eindprestatie geleverd: een prachtig park, voor groen en historie, dat een verbinding vormt tussen:

  • de wijken Roomburg en Meerburg
  • stad en polder
  • heden en verleden

De toenmalige wethouder Jan-Jaap de Haan heeft met de oplevering van Park Matilo het publiek uitgenodigd om het park tot leven te brengen met programmering en evenementen. De Stichting Mooi Matilo heeft deze uitnodiging met beide handen aangenomen en werkt al jaren aan de totstandkoming van een aantrekkelijk programma voor buurt-, stad en regiogenoten. En nu de Nedergermaanse Limes is erkend als UNESCO Werelderfgoed, behoren ook de nationale en internationale limesbezoekers tot de doelgroep van Park Matilo. Kom hieronder te weten wie de drijfveren achter Stichting Mooi Matilo zijn!

BESTUUR STICHTING MOOI MATILO

Alexander Geertsema, voorzitter en penningmeester

Alexander Geertsema is sinds 2014 voorzitter van de Stichting Mooi Matilo. Daarnaast vervult hij ook de funcite van penningmeester. Zijn bemoeienis via deze stichting is niet zijn enige rol in Park Matilo. Hij is namelijk ook voorzitter van de Stichting Schooltuinen, waarvan een van de vestigingen ook in Park Matilo is gevestigd, vlakbij de loods van de Scoutinggroep St. Jozef. Ook een andere functie van Alexander kan Park Matilo goed van pas komen, namelijk voorzitter van de Open Monumentendagen Leiden.

Tom Hazenberg, secretaris

Archeoloog & ondernemer. Met zijn bedrijf 1Arch/Hazenberg Archeologie adviseert hij particulieren, bedrijven en overheden in de Archeolgische Monumentenzorg. Daarnaast ontwikkelt hij projecten langs de Romeinse Limes. Hij heeft meegewerkt aan het Drive-in Museum in de Castellumgarage in Woerden en het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM in Zwammerdam. Momenteel werkt hij samen met Museumaprk Archeon aan `Operatie Zwammerdamschepen’, de restauratie van deze wereldberoemde maritieme rijkscollectie, en de ontwikkeling van het Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum dat bij Museumpark Archeon zal verrijzen.

In 2018 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds hem de Cultuurprijs Zuid-Holland toegekend voor de inzet van maritiem erfgoed ten behoeve van maatschappelijke versterking. Hazenberg heeft in de jaren 95-97 de opgravingen geleid in Leiden-Roomburg (Matilo) en is sinds jaar en dag betrokken bij publieksactiviteiten in Park Matilo. In 2013 heeft hij het initiatief genomen om de stichting Mooi Matilo op te richten.

Erik Onnes, bestuurslid

Ik ben op verzoek van de wijkvereniging Roomburg, de wijk waar ik in woon, toegetreden tot het bestuur van deze stichting. Dit omdat ik al actief was in Park Matilo met het bedenken en opzetten van Handboogvereniging Sagittatus. Daar ben ik voorzitter. Verder ben ik al bijna 30 jaar in hart en nieren ICT-er. Hierdoor ben ik actief met het onderhouden van deze website.

Ernestine Boere, bestuurslid

Ik ben sinds medio oktober 2022 lid van het bestuur van de Stichting Mooi Matilo. Tot april 2021 was ik werkzaam bij een aantal onderdelen van de Rijksoverheid. In mijn vrije tijd richt(te) mijn belangstelling zich (onder andere) op het Romeinse erfgoed. In diverse landen heb ik sites bezocht. Park Matilo heb ik ‘ontdekt’ tijdens een wandeling uit het boekje ‘Romeinse Veldtochten’. Nu wandel ik langs de Limes in Nederland (LAW XVI). In het bestuur liggen de accenten van mijn activiteiten op communicatie en op het werven van vrijwilligers.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Corrie Bocxe, samenwerkingspartner

Ik ben in Park Matilo gestart als vrijwilligster bij de Historische Tuinen. Het park ligt vlakbij Zoeterwoude Rijndijk waar ik al jaren woon. Inmiddels heb ik samen met mijn man ook een tuin bij de stadstuinen die zich ook bevind in Park Matilo. Dus van het een kwam het ander. Niet alleen de aktiviteiten rondom park Matilo spreken me aan, zoals het boogschieten op de zondag, maar vooral de ruimte en de stilte daar, het is gewoon een geweldige plek om te zijn! Ik ben heel blij dat er een groot stuk groen is tussen roomburg en meerburg en dat het park heel veel kan geven aan alle omwonenden en het zou mooi zijn als het Park meer betekenis zou krijgen door samenwerking met verschillende gebruikers. Dus voel u zelf uitgenodigd om mee te denken aan de invulling van deze mooie historische plek!

Dorothee Olthof, samenwerkingspartner

PRAE is het bureau voor archeologie en educatie van Dorothee Olthof. Na haar studie archeologie aan de Universiteit Leiden en enkele jaren opgraven in de Nederlandse klei (o.a. in Matilo!), houdt zij zich sinds 2007 bezig met archeologie en publiek. Door middel van lessen op scholen, workshops voor jong en oud, tentoonstellingen, leuke boeken, levende geschiedenis en nog veel meer brengt zij het verhaal van ons verleden naar een divers publiek. Liefst hands-on en met alle zintuigen, zodat het verleden tastbaar, ruikbaar, zichtbaar en soms zelfs proefbaar wordt.

In Park Matilo coördineert zij de Historische Tuinen en organiseert ze regelmatig samen met gezellige collega’s workshops, rondleidingen en activiteiten. https://prae.nu