Het verslag is gepubliceerd en aangeboden aan de wethouder.

De Leidse wijk Meerburg ligt vlak naast Park Matilo, onderdeel van UNESCO Werelderfgoed de Neder-Germaanse Limes. In de wijk staan 12 flats met sociale huurwoningen uit de jaren ’50-’60. Deze zijn verouderd en voldoen niet meer aan moderne woonwensen m.b.t. energiebesparing, isolatie e.d.

De Sleutels en Portaal hebben daarom het plan opgevat om de flats te vervangen door nieuwbouw. Om de bewoners de kans te geven hun wensen voor de nieuwe wijk kenbaar te maken is door Bureau Bewonerszaken een participatiemaand gehouden in september-oktober 2022. Stichting Mooi Matilo maakte hiervan onderdeel uit met het project ‘Grensland’: een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe wijk met het Werelderfgoed als inspiratiebron. Deelnemers aan de wedstrijd reisden vervolgens naar de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland, ook een Romeins UNESCO Werelderfgoed Monument. Daar deden zij nog meer inspiratie op voor de nieuwe wijk. Bovendien namen zij deel aan het internationale kunst- en erfgoedproject ‘Frontier Voices’ dat ter ere van het 1900-jarig bestaan van de muur was georganiseerd door archeoloog Nigel Mills en beeldend kunstenaar Karen MacDougall.

De inspiraties uit deze projecten wilden wij graag op een betekenisvolle wijze delen met de woningcorporaties, de gemeente en de buurtbewoners. Hiervoor was in december 2023 gelegenheid. In samenwerking met de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden en het Kwaliteitsteam van de Nederlandse Limes Samenwerking hebben wij een studiedag georganiseerd over de kansen die het erfgoed biedt bij de wijkvernieuwing.

In dit verslag beschrijven wij de opbrengsten van het project Grensland/Frontier Voices. Het is een aanzet tot manieren van denken over de kansen die erfgoed biedt aan de hedendaagse samenleving en zal hopelijk leiden tot interessante en creatieve uitwerkingen in de nieuwe wijk.

Het verslag is hier te vinden.

Aanbieding rapport Grensland aan de wethouder op 6 maart 2024.

Veel leesplezier gewenst door:
Ludy Feyen, beeldend kunstenaar en Meerburgbewoner
Tom Hazenberg, voorzitter Stichting Mooi Matilo
Dorothee Olthof, PRAE archeologie en educatie