“Waarom bedrijven wij archeologie, voor wie doen wij dat en hoe zijn burgers betrokken in al onze dagelijkse werkzaamheden?” 

Locatie: Faro, stad in Portugal. Het jaar: 2005.  De Raad van Europa is bijeengekomen om deze vragen te bespreken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst verschijnt het Verdrag van Faro.  Wat dat inhoudt is duidelijk uitgelegd in dit filmpje van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  Centraal staat het betrekken van burgers, op allerlei manieren. Archeoloog Tom Hazenberg van stichting Mooi Matilo heeft er inmiddels enige ervaring mee en  vertelde erover tijdens een Archeologieplatform-bijeenkomst, 20 januari.

Tom online tijdens de bijeenkomst Archeologieplatform

Wijkverenigingen en Unesco Werelderfgoed
Participatie van omwonenden en andere geïnteresseerden staat ook hoog in het vaandel van stichting Mooi Matilo. De stichting die Unesco Werelderfgoedlocatie  Park Matilo in Leiden ‘smoel’ geeft en daarbij samenwerking zoekt met de wijkverenigingen Roomburg en Meerburg. Tom:” dit project is nog in een beginstadium, we zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers die willen meedenken.
In maart openen we hier een klein bezoekerscentrum, Fabrica, waarmee we ook zichtbaarder hopen te worden en mensen enthousiast kunnen maken.”

Een stap binnen de gezondheidszorg
Een ander participatieproject waarover Tom sprak is de samenwerking met Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Het terrein van deze instelling voor mensen met een verstandelijke beperking is de vindplaats van de Romeinse schepen, en dus archeologisch interessant.

Maar ja, wat heb je daaraan als instelling? Nou…inmiddels is er dus een bezoekerscentrum Nigrvm Pvllvm met een tentoonstelling en een Grand Café. Het personeel bestaat voor het merendeel uit cliënten van Ipse de Bruggen, die hun bezoekers soms vertellen over de Romeinen die op het landgoed leefden.
Tom:” het beheer van deze Limeslocatie is inmiddels in handen van Ipse de Bruggen en vormt een leuk en zinvolle werkomgeving voor cliënten. Daarnaast worden er ‘Romeinse’ producten gemaakt door cliënten van de dagbesteding Het Atelier. Hoe mooi is dat? ”

Archeologieplatform
De professionele deelnemers aan het Archeologieplatform hebben het uitvoeringsprogramma van Faro inmiddels gekoppeld aan de Unesco werelderfgoed doelen. Hierin blijken veel overeenkomsten te zitten.  En het Receptenboek Burgerparticipatie is gepresenteerd, voor degenen die bij archeologische projecten niet-archeologisch geschoolde vrijwilligers willen betrekken. Hoe doe je dat? Maar ook: welke argumenten kun je inzetten in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente om het project te gaan ondersteunen?

Je kan misschien ook genieten van:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *